X

Result Details

Event name: RYA Volvo Youth National Championships 2012 - RSX
Date: 01 April 2012
Type: Championship
Club: Pwllheli Sailing Club
Classtype:No Selection , see more results
Rank Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Nett SailNono
1 Kieran MARTIN 1.0 1.0 (3.0) (3.0) 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 11 NA NA NA GBR926
2 Stuart HARDS 2.0 (8.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (3.0) 11 NA NA NA GBR597
3 Joe BENNETT 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (7.0) (5.0) 2.0 14 NA NA NA GBR49
4 Saskia SILLS 5.0 (6.0) 6.0 (9.0) 4.0 6.0 4.0 3.0 4.0 32 NA NA NA GBR956
5 Noelle FINCH (8.0) 5.0 5.0 6.0 8.0 (10.0) 3.0 8.0 5.0 40 NA NA NA GBR703
6 Matthew BARTON 4.0 10.0 (12.0) (11.0) 7.0 8.0 5.0 6.0 8.0 48 NA NA NA GBR983
7 Adam PURCELL (10.0) 9.0 7.0 (12.0) 10.0 7.0 6.0 4.0 7.0 50 NA NA NA GBR62
8 Nat WARREN (12.0) (14.0) 4.0 4.0 6.0 5.0 12.0 10.0 11.0 52 NA NA NA GBR602
9 Imogen SILLS 6.0 7.0 (11.0) 7.0 (11.0) 9.0 8.0 9.0 6.0 52 NA NA NA GBR561
10 Max BUSHELL 9.0 4.0 10.0 5.0 9.0 (11.0) (11.0) 7.0 9.0 53 NA NA NA GBR748
11 Jade ROGERS 11.0 3.0 9.0 8.0 (12.0) (12.0) 9.0 11.0 10.0 61 NA NA NA GBR969
12 Joe BARNES (14.0) 11.0 8.0 10.0 5.0 4.0 14.0 12.0 (15.0) 64 NA NA NA GBR935
13 Natalie MCWILLIAMS 7.0 12.0 14.0 (16.0 DNF) (15.0) 14.0 10.0 13.0 12.0 82 NA NA NA GBR889
14 Gemma GRAYSTON 13.0 13.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 13.0 13.0 15.0 14.0 14.0 95 NA NA NA GBR853
15 Annalee HARGREAVES (15.0) 15.0 13.0 (16.0 DNS) 14.0 15.0 13.0 15.0 13.0 98 NA NA GBR758
comments powered by Disqus