X

Page title or image name

Results for Saskia Sills

Class Type Date SailorName Rank FleetSize EventName
RSX April,2018 Saskia Sills 35 43 Sailing World Cup 3 - RSX W View
RSX November,2017 Saskia Sills 2 11 RYA Ranker - RSX 8.5W View
RSX September,2017 Saskia Sills 56 66 RSX Worlds F View
RSX March,2017 Saskia SILLS 48 58 RSXW Sofia Radial View
RSX June,2016 Saskia Sills 8 8 SAILING WORLD CUP RSXW View
RSX January,2016 Saskia Sills 22 36 World Cup RSXW View
RSX June,2015 Saskia Sills 46 62 RSX W Euros View
No Selection May,2015 Saskia SILLS 22 41 Delta Lloyd Regatta 2015 - RS:X Women View
No Selection May,2015 Saskia SILLS 5 7 RYA Spring Series 2015 Event 3 - RS:X 8.5 View
No Selection April,2015 Saskia Sills 12 15 RYA Spring Series 2015 Event 2 - RS:X Men View
No Selection March,2015 Saskia SILLS 33 69 Princess Sofia Palma - RS:X Women View
No Selection March,2015 Saskia SILLS 2 17 2015 RYA Olympic Classes Spring Series 1 - RS:X 8.5 View
No Selection January,2015 Saskia Sills 24 38 ISAF Sailing World Cup Miami - RS:X Women View
No Selection November,2014 Saskia Sills 10 15 RYA Autumn Series 2014 Event 3 - RS:X 8.5 View
RSX October,2014 Saskia SILLS 8 14 RYA Autumn Series 2014 Event 2 - RS:X 8.5 View

Page 1 of 2
comments powered by Disqus